AT

AT57E Van madonna tot Madonna

57E. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens, Waar het hart van vol is… De intieme band tussen idolatrie en begeerte, in R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leu­ven, Davidsfonds; Antwerpen, Pax Christi, 2002, 369 p., p. 357-363. (Online)

To top