AT

AT57C Van madonna tot Madonna

57C. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens, Waarachtig Godsgeloof en vormen van religieuze idolatrie, in R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leu­ven, Davidsfonds; Antwerpen, Pax Christi, 2002, 369 p., p. 17-52. (Online)

To top