AT

AT53 Vergeven: een nieuwe toekomst voor dader en slachtoffer?

**/**53.  D. Pollefeyt, Vergeven: een nieuwe toekomst voor dader en slachtoffer? Een interview met Prof. Dr. Didier Pollefeyt door Claude Vandevoorde, in Rondom gezin 21(4)(2000)238-260. Overgenomen in Metanoia 1(2001)35-54. (Online)

To top