AT

AT52 Ontwikkeling van een geintegreerd begeleid zelfstudiepakket voor de vakken ‘Vraagstukken godsdienstwetenschappen’ aan de K.U.Leuven

52.  J. Haers, D. Pollefeyt & J. Hennion, Ontwikkeling van een geïntegreerd begeleid zelfstudiepakket voor de vakken Vraagstukken godsdienst-wetenschappen’ aan de K.U.Leuven, in Instrumenten voor begeleide zelfstudie (H-ogelijn Cahier), Leuven, Acco, 2000, p. 73-91. (Online)

To top