AT

AT50 Spritualiteit tussen hemel en aarde

50. D. Pollefeyt, Spiritualiteit tussen hemel en aarde. Pleidooi voor een spiritualiteit van het midden, in Duet. Driemaandelijks tijdschrift 16(4)(1997)169-179 [tevens opgenomen in Nieuwsbrief Alumni Theologie 9(1)(2000)13-15]. (Online)

To top