AT

AT46B Ethiek en passie

*46B. D. Pollefeyt, De fatale kracht van het fanatisme. Een radicaal-christelijk perspectief, in R. Burggraeve & D. Pollefeyt (ed.), Ethiek en passie. Over de radicaliteit van chris­te­lijk engag­ment. Met een afsluitende bijdrage van D. Pollefeyt (Cahiers voor vredestheologie, 11), Tielt, Lannoo, 2000, p. 277-301. (Online)

To top