AT

AT45 Vergeving een nieuw begin voor dader, slachtoffer en samenleving?

*/**45. D. Pollefeyt, Vergeving: een nieuw begin voor dader, slachtoffer en samenleving?, in Kultuurleven. Tijdschrift voor cultuur en samenleving 66(2)(1999)38-47 (Online). Herwerkt en in uitgebreide vorm gepubliceerd in Metanoia 2-3(1999)7-20 (Online).

To top