AT

AT43 Volk van God en gemeenschap van de gelovigen

*43. D. Pollefeyt, Interreligieuze ontmoeting als uitdaging aan het christelijk zelfverstaan, in J. Haers, R. Michiels, T. Merrigan & P. De Mey (ed.), Volk van God en gemeenschap van de gelovigen: pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw. Aangeboden aan prof. Robrecht Michiels bij zijn emeritaat, Averbode, Altiora, 1999, 864 blz., p. 596-616. (Online)

To top