AT

AT35 Lijden aan onverzoenbaarheid?

35. D. Pollefeyt, Lijden aan onverzoenbaarheid? Naar een christelijke benadering van het onvergeeflijke, in Metanoia. Driemaandelijks contactblad katholieke aalmoezeniersdienst bij het gevangeniswezen 5(2-3)(1997)7-15 & 32-45. (Online)

To top