AT

AT27 Verzoening en onverzoenbaarheid na ernstig kwaad

**27. D. Pollefeyt, Verzoening en onverzoenbaarheid na ernstig kwaad. Moraaltheologische reflecties over kwaad en vergeving, in Metanoia. Driemaandelijks Katholieke aalmoezeniersdienst bij het gevangeniswezen 4(4)(1996)67-94. (Online)

To top