AT

AT14 Is God een Turk?

14. R. Burggraeve, L. Anckaert & D. Pollefeyt, Kansen en risi­co’s van het volksnationalis­me. Tussen nationaliteit en natio­nalisme, in R. Burggraeve & J. De Tavernier (ed.), Is God een Turk? Nationalisme en religie, Leuven, Davidsfonds, 1995, 172 blz., p. 65-90. (Online)

To top