AT

AT135. Ethisch reflecteren over het levenseinde.

135. D. Pollefeyt, Ethisch reflecteren over het levenseinde. Een didactisch pakket gebaseerd op de adviezen nrs. 1, 9, 41, 59 en 73, Brussel, Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, 2019, 135 blz.

To top