AT

AT10 Auschwitz en Hirosjima als uitdagingen voor ons geloof in een leven na de dood

10. D. Pollefeyt, Auschwitz en Hirosjima als uitdagingen voor ons geloof in een leven na de dood, in B. Roebben & E. Van Waelderen (ed.), Over-leven na de dood (Korrelcahier, 11), Averbode, Altiora; Den Bosch, KBS, 1994, 112 blz., p. 30-36. (Online)

To top