IT

IT001 Ethiek tussen gevoelloos denken en on­door­dacht ge­voel

1. D. Pollefeyt, Ethiek tussen gevoelloos denken en on­door­dacht ge­voel. Over de actualiteit van Auschwitz voor het morele denken van­daag, in Collationes. Vlaams tijdschrift voor theo­logie en pastoraal 23(1)(1993)37-58. (Online)

To top