Home » Publicaties » Vredesethiek

Vredesethiek

Boeken en artikels in internationale, gereviewde tijdschriften en reeksen

106. D. Pollefeyt, Foreword, in Beyond Intolerance. Towards a Paradigm Shift for Religious Pedagogy in Nigeria, USA, Xlibris, 2018, p. xv-xvi.

94. D. Pollefeyt, Facing Mortality in Ourselves and Our Work in an Age of Atrocity, in print. (forthcoming)

86. D. Pollefeyt, Intimacy in Pastoral Care. Ethical Notes on the Use of Power in Pastoral Guiding, in A. Dillen  (ed.), Soft Shepherd or Almighty Pastor? Power and Pastoral Care, Eugene, OR, Pickwick, 2014 (Online).

85. D. Pollefeyt & P. A. Cunningham, Il Dio Unitrio. Il Logos incarnato e la vita nell’ Allenza di Israele, in P. A. Cunningham, J. Sievers, M. C. Boys, H. H. Henrix, J. Svertvik, Gesù Cristo e il populo ebraico. Interrogativi per la teologia di oggi, Gregorian and Biblical Press, Rome, 2012, 263-287. (Online)

71. D. Pollefeyt, Repentance, Reconciliation and Relationship: The Silence of Jonah and the Boundaries of Forgiveness: Dialoguing with Adele Reinhartz, in R. Bieringer (ed.), Reconciliation in Interfaith Perspective: Jewish, Christian and Muslim Voices (betl),Leuven, Peeters, 2010, p. 28-39 (Online).

60. D. Pollefeyt, R. Burggraeve, J. De Tavernier, J. Hanssens, Witboek over corruptie en integriteit (in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen), Leuven, Davidsfonds, 2008, 163 p.

33F. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens, Afterword: Out of the Abundance of the Hear. The Intimate Bond Between Idolatry and Desire, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace, 19), Leuven, Peeters, 2003, p. 261-272.

33E. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens,  Introduction: Under the Spell of Images, Idols and New Deities, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace, 19), Leuven, Peeters, 2003, p. 1-4. (Online)

33D. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens, Authentic Humanism and Forms of Profane Idolatry, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace, 19), Leuven, Peeters, 2003, p. 121-158. (Online)

33B. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens, True Faith in God and Forms of Religious Idolatry, in R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace, 19), Leuven, Peeters, 2003, p. 7-38. (Online)

33A. R. Burggraeve, J. De Tavernier, D. Pollefeyt, J. Hanssens (ed.), Desirable God? Our Fascination with Images, Idols and New Dieties (Cahiers for Theology of Peace, 19), Leuven, Peeters, 2003, 217 blz., isbn 90-429-1316-9 [herwerking en vertaling van Madonna tot Madonna]. (Online)

**/*18.  D. Pollefeyt, Racism and Christian Belief. A Theological Reflection, in JET. Journal of Empirical Theology 12(1)(1999)28-36. (Online)

16. D. PollefeytVictime et agresseur: pourront-ils jamais se réconcilier? Une question clé pour l’humanité, in M.-G. Pincetti (ed.), `Sur le bois de la croix?’ Dire Dieu face à la souffrance et au mal (Esprit Philosophique), Gerpinnes, Editions Quorum, 1999, p. 109-129. (Online)

*8. D. Pollefeyt, Voorbij afschuw en verschoning. Grenzen aan-raken, in J. de Klerk-Roscam Abbing & H.E. Lakmaaker (ed.), Macht en onmacht in de psychotherapie, Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, 1997, p. 5-13. (Online)

Boeken en artikels in andere wetenschappelijke tijdschiften

136. D. Pollefeyt, Niet het verleden veranderen, maar de toekomst openen, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 75(3) 2019, 15-24.

135. D. Pollefeyt, Ethisch reflecteren over het levenseinde. Een didactisch pakket gebaseerd op de adviezen nrs. 1, 9, 41, 59 en 73, Brussel, Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, 2019, 135 blz.

102. D. Pollefeyt, Vorsen voor vrede. 25 jaar Centrum voor Vredesethiek, in M Van De Voorde (ed.), Meer Europa, voor meer vrede, Antwerpen, Halewijn – Pax Christi – Centrum voor Vredesethiek, 2011, p. 67-71.

*98. D. Pollefeyt, Gelijk ook wij vergeven . Drie populaire visies op het kwaad, in I. Cornu & J. Van der Vloet (ed.) Tussen Goed en kwaad (Leven – wat er echt toe doet), Antwerpen, Halewijn, 2010, p. 36-38. (Online)

71B. A. Dillen & J. De Tavernier & R. Burggraeve & J. Hanssens & D. Pollefeyt, Wanneer ‘liefde’ toeslaat. Over de kwetsbaarheid van familiale relaties, in A. Dillen & J. De Tavernier & R. Burggraeve & J. Hanssens & D. Pollefeyt (ed.), Wanneer ‘liefde’ toeslaat. Over geweld en onrecht in gezinnen, Leuven, Davidsfonds, 2006, p. 11-21. (Online)

71A. A. Dillen & J. De Tavernier & R. Burggraeve & J. Hanssens & D. Pollefeyt (ed.), Wanneer ‘liefde’ toeslaat. Over geweld en onrecht in gezinnen, Leuven, Davidsfonds, 2006, 168 p. (Online)

67. D. Pollefeyt & A. Dillen, Verloren zonen of verloren vaders? Menselijk en goddelijk vaderschap tussen gerechtigheid en barmhartigheid, in M. Lamberigts & L. Kenis (ed.), Mens van God. God van Mensen, Antwerpen, Halewijn, 2005, p. 187-215. (Online)

64C. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Is er vandaag sprake van verruwing? Feiten, verklaringen en uitdagingen, in Id., De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven, Leuven, Davidsfonds, 2004, p. 25-88. (Online)

64B. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Huiveringwekkende kwetsbaarheid, in Id., De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven, Leuven, Davidsfonds, 2004, p. 13-23. (Online)

64A. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt, De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven, Leuven, Davidsfonds, 2004. (Online)

59. D. Pollefeyt, Morele waarheid en therapeutische relatie in een postmoderne context, in Tijdschrift voor familietherapie 8(1)(2002)28-35. (Online)

58. R. Burggraeve, J. de Tavernier, A. Dillen & D. Pollefeyt, De terreur van oorlogsethiek: over (on)verbreekbare vicieuze cirkels, in B. Pattyn & J. Wouters (ed.), Schokgolven. Terrorisme en fundamentalisme, Leuven, Davidsfonds, 2002, p. 239-250. (Online)

57E. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens, Waar het hart van vol is… De intieme band tussen idolatrie en begeerte, in R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leu­ven, Davidsfonds; Antwerpen, Pax Christi, 2002, 369 p., p. 357-363. (Online)

57D. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens, Waarachtig humanisme en vormen van profane idolatrie, in R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leu­ven, Davidsfonds; Antwerpen, Pax Christi, 2002, 369 p., p. 191-232. (Online)

57C. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens, Waarachtig Godsgeloof en vormen van religieuze idolatrie, in R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leu­ven, Davidsfonds; Antwerpen, Pax Christi, 2002, 369 p., p. 17-52. (Online)

57B. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens, In de ban van beelden en idolen, in R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leu­ven, Davidsfonds; Antwerpen, Pax Christi, 2002, 369 p., p. 13-16. (Online)

57A. R. Burggraeve & J. De Tavernier & D. Pollefeyt & J. Hanssens (ed.), Van madonna tot Madonna. In de ban van beelden, idolen en afgoden, Leu­ven, Davidsfonds; Antwerpen, Pax Christi, 2002, 369 p. (Online)

56. D. Pollefeyt, Clash tussen wereldbeelden. Wat moslims en christenen van elkaar kunnen leren, in Ethische perspectieven 12(1)(2002)49-51. (Online)

**55. D. Pollefeyt, Omgaan met conflicten vanuit religieuze overtuigingen, in Heiliging 51(4)(2001)155-165. (Online)

54. D. Pollefeyt, Lichamelijke intimiteit binnen de psychotherapeutische relatie?, in Tijdschrift voor Familietherapie 7(3)(2001)187-206 [met English summary]. (Online)

**/**53.  D. Pollefeyt, Vergeven: een nieuwe toekomst voor dader en slachtoffer? Een interview met Prof. Dr. Didier Pollefeyt door Claude Vandevoorde, in Rondom gezin 21(4)(2000)238-260. Overgenomen in Metanoia 1(2001)35-54. (Online)

*51. D. Pollefeyt, Religie en conflict, in Ethische perspectieven 10(2)(2000)130-135. (Online)

49C. R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Geen toekomst zonder vergeving, in R. Burggraeve, D. Pollefeyt & J. De Tavernier (ed.), Zand erover? Vereffenen, vergeven, verzoenen (Pax Christi Pocket), Leuven, Davidsfonds, 2000, p. 13-22. (Online)

*49B. D. Pollefeyt, Vergeving: valkuil of springplank naar een betere samenleving?, in R. Burggraeve, D. Pollefeyt & J. De Tavernier (ed.), Zand erover? Vereffenen, vergeven, verzoenen (Pax Christi Pocket), Leuven, Davidsfonds, 2000, p. 143-172. (Online)

*49A. R. Burggraeve, D. Pollefeyt & J. De Tavernier (ed.), Zand erover? Vereffenen, vergeven, verzoenen (Pax Christi Pocket), Leuven, Davidsfonds, 2000, 245 p. (Online)

*46B. D. Pollefeyt, De fatale kracht van het fanatisme. Een radicaal-christelijk perspectief, in R. Burggraeve & D. Pollefeyt (ed.), Ethiek en passie. Over de radicaliteit van chris­te­lijk engag­ment. Met een afsluitende bijdrage van D. Pollefeyt (Cahiers voor vredestheologie, 11), Tielt, Lannoo, 2000, p. 277-301. (Online)

46A. R. Burggraeve & D. Pollefeyt (ed.), Ethiek en passie. Over de radicaliteit van chris­te­lijk engag­ment. Met een afsluitende bijdrage van D. Pollefeyt (Cahiers voor vredestheologie, 11), Tielt, Lannoo, 2000. (Online)

*/**45. D. Pollefeyt, Vergeving: een nieuw begin voor dader, slachtoffer en samenleving?, in Kultuurleven. Tijdschrift voor cultuur en samenleving 66(2)(1999)38-47 (Online). Herwerkt en in uitgebreide vorm gepubliceerd in Metanoia 2-3(1999)7-20 (Online).

*42. D. Pollefeyt, Mensenrechten: niet al goud dat blinkt?, in Koerier. Tijdschrift van Pax Christi Vlaanderen 41(2)(1998)6-7. (Online)

40. D. Pollefeyt, Met je geweten tussen twee stoelen. Ethische reflecties bij de kwestie Israel-Palestina, in De Brug 8(28)(1998)36-37. (Online)

39C. J. De Tavernier & D. Pollefeyt, De mensenrechten. De controverse in zes stellingen in J. De Tavernier & D. Pollefeyt (ed.), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst? (Didachè: geloof en cultuur), Leuven, Acco, 1998, p. 167-170. (Online)

*39B. D. Pollefeyt, De mensenrechten als een nieuw verbond met Noach, in J. De Tavernier & D. Pollefeyt (ed.), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst? (Didachè: geloof en cultuur), Leuven, Acco, 1998, p. 119-126. (Online)

39A. J. De Tavernier & D. Pollefeyt (ed.), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst? (Didachè: geloof en cultuur), Leuven, Acco, 1998, 251 blz. (Online)

36. D. Pollefeyt, Zijn er dingen die onvergeeflijk zijn?, in Om en rondom. Bisdom van de Krijgsmacht 72(1997)4-8. (Online)

35. D. Pollefeyt, Lijden aan onverzoenbaarheid? Naar een christelijke benadering van het onvergeeflijke, in Metanoia. Driemaandelijks contactblad katholieke aalmoezeniersdienst bij het gevangeniswezen 5(2-3)(1997)7-15 & 32-45. (Online)

*34. D. Pollefeyt, Gerechtigheid en verzoening: hoe gaan christenen om met deze verscheurende keuze?, in Aggiornamento. Interdiocesaan tijdschrift voor vrouwelijke religieuzen 39(3)(1997)182-189. (Online)

*33. D. Pollefeyt, De zaak Dutroux, in Koerier. Tijdschrift van Pax Christi 40(1)(1997)6-7. (Online)

31. D. Pollefeyt, Het kwaad is een verhaal. Schets van een hanteer­baar ethisch model voor de geriatrische hulpverlening in confrontatie met het kwaad, in J.-P. Baeyens (ed.), Gerontolo­gie en geria­trie 1996: pro­cee­dings 19th Winter-meeting Oosten­de (Société belge de géron­to­logie et de gériatrie), Leuven & Apeldoorn, Garant, 1997, p. 193-211. Zie ook het verslag van deze toespraak in het vakblad Stethoscopie [56(2)(1996)52-54] onder de titel Ouderen en geweld: niet alleen slachtoffer: in het kwaad verbonden. (Online)

*30. D. Pollefeyt, Racismebestrijding: voorbij moraliserende afkeuring en psychosoci­ale of ideologische verschoning. Een ethische reflectie op het bestrijden van racisme, in H. De Witte (ed.), Bestrijding van racisme en rechts-extremisme. Wetenschappe­lijke bijdragen aan het maatschappelijk debat (Conferentie van de Vlaams-Nederlanse Vereniging voor Politieke Psychologie), Leuven, Acco, 1997, p. 19-41. (Online)

29. D. Pollefeyt, Verzoening met het kwaad, in J. Cornille et al. (ed.), De steen is weggerold. Verrijzenis en verzoening vandaag, Antwerpen, Halewijn, 1997, p. 209-216. (Online)

*28. D. Pollefeyt, Mensenrechten: consensus of controverse?, in Ethische perspectieven 7(1)(1997)49-51. (Online)

**27. D. Pollefeyt, Verzoening en onverzoenbaarheid na ernstig kwaad. Moraaltheologische reflecties over kwaad en vergeving, in Metanoia. Driemaandelijks Katholieke aalmoezeniersdienst bij het gevangeniswezen 4(4)(1996)67-94. (Online)

23B.  D. Pollefeyt, J. De Tavernier & R. Burggraeve, Op weg naar een atoompacifisme. Een pleidooi voor een contextueel en prudentieel pacifisme, in D. Pollefeyt, J. De Tavernier, R. Burggraeve, T. Sauer & F. de Vrieze, Het debat over kernwapens opnieuw actueel, Antwerpen, Pax Christi Publikatie, 1996, 52 blz., p. 7-12. [Tevens opgenomen in D. Van Dael, Ethische reflecties rond de internationale wapenhandel, Antwerpen, Pax Christi Vlaanderen, 1996, p. 36-40]. (Online)

23A.  D. Pollefeyt,  J. De Tavernier, R. Burggraeve, T. Sauer & F. de Vrieze, Het debat over kernwapens opnieuw actueel, Antwerpen, Pax Christi Vlaanderen, 1996, 52 p. (Online)

*22.  D. Pollefeyt, Het onvergeeflijke vergeven? Over vergeving en onvergeeflijkheid na misdaden tegen de mensheid, in R. Burggraeve & J. De Tavernier (ed.), Terugkeer van de wraak? Een tijd verscheurd tussen revanche, vergelding en verzoening (Cahiers voor vredestheologie, 8), Averbode, Uitgeverij Averbode; Baarn, Gooi & Sticht, 1996, 291 blz., p. 100-133. [Recensie in CIP 29 mei 1996, p. 27-28; De Standaard Magazine 28 november 1996, p. 18]. (Online)

*21. J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Eendracht maakt macht maar zelden leidt macht tot eendracht, in Ethische perspectieven 6(1)(1996)41-47. (Online)

*19. D. Pollefeyt, Voorbij homogeneïsme en relativisme: een pleidooi voor een cultuur van de dialogale ontmoeting, in Ethische perspectieven 5(4)(1995)181-188. (Online)

*18. R. Burggraeve, J. De Tavernier & D. Pollefeyt, Macht en onmacht van ethiek en religie in ex-Joegoslavië, in Ethische perspectieven 5(3)(1995)139-142. (Online)

13. R. Burggraeve & D. Pollefeyt, Voorbij een overspannen moraal. Op zoek naar de bron en de horizon van de christelijke ethiek, in P. Kevers & B. Roebben (ed.), De Bijbel is te doen. Over de relatie tussen Schrift en ethiek (Korrelcahier, 15), Brus­sel, Licap, 1995, 112 blz., p. 49-63. (Online)

9. D. Pollefeyt, Après nous le déluge? Over de rechten van toekom­stige generaties, in Kultuurle­ven. Maandblad voor cultuur en samenleving 60(1)(1993)44-45. (Online)

7. R. Burggraeve, J. De Tavernier, V. Draulans, B. Houdart & D. Pollefeyt, De uitdaging van de nieuwe sociale bewegingen in een postmo­dern samenle­vings­klimaat, in K. Cornette & K. Depoortere (ed.), Fragmenten: postmo­derniteit en theologie (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 29)(Verslag van de Vliebergh-Sen­cieleergang afdeling Catechese augustus 1992), Leuven, Acco, 1993, 192 blz., p. 89-117. (Online)

*6. D. Pollefeyt, De holocaust als uitdaging voor de christe­lijke vredesopvoeding vandaag, in Ethische perspectieven 3(4)(1993)218-220. (Online)

*5. R. Burggraeve  & D. Pollefeyt, Het migrantendebat tussen diaboli­sering en divinisering van de ander, in Ethische perspectieven 3(3)(1993)144-148. (Online)

3. J. De Tavernier & R. Burggraeve & D. Pollefeyt, Welk volk eerst? Christen­dom en nationalisme, in Tijd­schrift voor geestelijk leven 6(1992)585-597.[Xb]. (Online)

2. D. Pollefeyt, Verslag van de werkgroepen Scheppingsvi­sie en ecologi­sche opdracht: perspectie­ven vanuit Genesis 1’ (R. Burggraeve) & Ondernemings­ethiek in christelijk-ethisch per­spectief (J. Verstrae­ten), in A. Liegeois et al. (ed.), Aspecten van een christelij­ke soci­ale ethiek, Leuven, Bibliotheek van de Facul­teit der Godge­leerdheid, 1991, 181 blz., p. 59-61 (Online) & p. 137-139 (Online).

Nieuw:

Nieuwe publicatie in Marriage, Families and Spiritualities (2023) on the Vatican 2022 document on education

Nieuwe publicatie in Journal of Empirical Theology (2022)

Nieuwe publicatie godsdienstpedagogiek in Religions

Nieuwe publicatie: Letter & Geest I

Projectresultaten Europees onderzoeksproject over deradicalisering (2021)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest II (2021)

Nieuwe publicatie joods-christelijke dialoog in BETL317_Pollefeyt (2020)

Nieuwe publicatie: International Journal of Practical Theology (2020)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest III (2020)

Nieuwe publicatie over art. 24 van de Belgische Grondwet (2020)

Nieuwe publicatie rond rond godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over de Katholieke dialoogschool (2020)

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course) (2019)

Monografie: Ethics and Theology after the Holocaust (2018): review (2021)

Sorteren:

Publicaties weergeven per thema:
-> Holocaust studies
-> Joods-christelijke dialoog
-> Vredesethiek
-> Godsdienstpedagogiek en -didactiek
-> Catechetiek
-> Identiteit van katholieke instellingen

-> Sleutelpublicaties

Zoeken:

Deel op Facebook: