Home » Publicaties » Joods-christelijke dialoog

Joods-christelijke dialoog

Boeken en artikels in internationale, gereviewde tijdschriften en reeksen

117. D. Pollefeyt, Onherroepelijk in gesprek, Joods-christelijke relaties voorbij Vervanging en Voltooiing, in F. de Ronde, D. Blom, D. Rouges en D. Wielenga, Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht? Ontmoetingen, lessen en perspectieven, Utrecht, Uitgeverij Eburon, 2020, p. 37-44 (online).

109C. R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), Preface, in R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), The Spirit, Hermeneutics, and Dialogues (Annua Nuntia Lovaniensis, 76), Leuven, Peeters, 2019, p.vii-xi.

109B. R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), Spirit, Hermeneutics, and Dialogues: Exploring Their Interconnectedness, in R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), The Spirit, Hermeneutics, and Dialogues (Annua Nuntia Lovaniensis, 76), Leuven, Peeters, 2019, p.3-8.

109A. R. Bieringer, P. De Mey, M.S. Ibita & D. Pollefeyt (ed.), The Spirit, Hermeneutics, and Dialogues (Annua Nuntia Lovaniensis, 76), Leuven, Peeters, 2019, 233 blz.

93. D. Pollefeyt, Theology as Ethics: Emmanuel Levinas as Jewish Post-Holocaust Thinker, in The Value of the Particular: Lessons from Judaism and the Modern Jewish Experience, Leiden, Brill, 2015, 322-339. (Online)

84. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Paul and Judaism. Crosscurrents in Pauline Exegesis and the Study of Jewish-Christian Relations (Library of New Testament Studies 463) London, T & T Clark, 2012, 256 p. (Online)

80. P. A. Cunningham & D. Pollefeyt¸ The Triune One, the Incarnate Logos and Israel’s Covenantal Life in P. Cunningham, J. Sievers, M.C. Boys, H.H. Henrix, J. Svartvik (ed.), Christ Jesus and the Jewish People Today. New Explorations of Theological Interrelations,Grand Rapids, Eerdmans, 2011, 183-201. (Online)

78. R. Bieringer, E. Nathan, D. Pollefeyt & P.J. Tomson (ed.), 2 Corinthians in the Perspective of Late Second Temple Judaism (CRINT, 13), Leiden, Brill, 2014. (Online)

76. D. Pollefeyt & D. Bolton, “Paul, deicide and the wrath of God: a hermeneutical approach to 1 Thes 2:14-16”, in J. Sievers (ed.), International Symposium:Paul in His Jewish Matrix”, Rome, Pontifical Gregorian University and Pontifical Biblical Institute, 2011.

73. D. Pollefeyt, Interreligious Dialogue Beyond Absolutism, Relativism and Particularism. A Catholic Approach to Religious Diversity, in J. Roth & L. Grob (ed.), Encountering the Stranger. A Jewish, Christian, Muslim Trialogue,Washington,University of Washington Press, 2011. (Online)

72A. D. Pollefeyt & R. Bieringer, Open to Both Ways…? Anti-Judaism and the Johannine Christology, in R. Bieringer & M. Elsbernd (ed.), Normativity of the Future. Reading Biblical and Other Authoritative Texts in an Eschatological Perspective, Leuven-Paris-Walpole (MA), Peeters, 2010, p. 121-134. [Cf. IT44] (Online)

69C. D. Pollefeyt & M. Moyaert, Israel and the Church: Fulfillment beyond Supersessionism?, in D. Pollefeyt & M. Moyaert (ed.), Never Revoked. Nostra Aetate as Ongoing Challenge for Jewish-Christian Dialogue (Louvain Theological & Pastoral Monographs, 40), Leuven-Parijs-Walpole (MA), Peeters;Grand Rapids (MI)-Cambridge, Eerdmans, 2010, p. 159-183. (Online)

69B. D. Pollefeyt & M. Moyaert, Introduction. The Covenant never Revoked: Remembering the Conciliar Courage to Dialogue, in D. Pollefeyt & M. Moyaert (ed.), Never Revoked. Nostra Aetate as Ongoing Challenge for Jewish-Christian Dialogue (Louvain Theological & Pastoral Monographs, 40), Leuven-Parijs-Walpole (MA), Peeters;Grand Rapids (MI)-Cambridge, Eerdmans, 2010, p. 1-12. (Online)

69A. D. Pollefeyt & M. Moyaert (ed.), Never Revoked. Nostra Aetate as Ongoing Challenge for Jewish-Christian Dialogue (Louvain Theological & Pastoral Monographs, 40), Leuven-Parijs-Walpole (MA), Peeters;Grand Rapids (MI)-Cambridge, Eerdmans, 2010, isbn 978-90-429-2236-5. (Online)

67B. R. Bieringer, F. García Martínez, D. Pollefeyt & P.J. Tomson, Introduction, in R. Bieringer, F. García Martínez, D. Pollefeyt & P.J. Tomson (ed.), The New Testament and Rabbinic Literature (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, 136), Leiden – Boston, Brill, 2010, p. vii-xxiv. (Online)

67A. R. Bieringer, F. García Martínez, D. Pollefeyt & P.J. Tomson (ed.), The New Testament and Rabbinic Literature (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, 136), Leiden – Boston, Brill, 2010, 544 p., isbn 978-9004-17588-4. (Online)

61. M. Moyaert & D. Pollefeyt, De kerk en de Joden: Onoplosbare paradox of onvoltooid verhaal?, in Tijdschrift voor theologie 48(4)(2008)389-402. (Online)

57. D. Delmaire & D. Pollefeyt (ed.), La pensée juive contemporaine, Genève, Editions Parole et Silence, 2008, 262 p., met inleiding op p. 7-11. (Online)

53. D. Pollefeyt, The Church and the Jews: Unsolvable Paradox or Unfinished Story?, in N. Lamdan & A. Melloni (ed.), Nostra Aetate: Origins, Promulgation, Impact on Jewish-Christian Relations (Christianity and History. Series of the John XXIII Foundation for Religious Studies in Bologna, 5), Berlin, Lit verlag, 2007, p. 131-144. (Online)

42C.  R. Bieringer & D. Pollefeyt, Son of God, in E. Kessler & N. Wenborn (ed.), A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 407. (Online)

42B.  R. Bieringer & D. Pollefeyt, Son of Man, in E. Kessler & N. Wenborn (ed.), A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 407-408. (Online)

42A.  D. Pollefeyt & R. Bieringer, Hoi Ioudaioi, in E. Kessler & N. Wenborn (ed.), A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 188-189. (Online)

38.  R. Bieringer & D. Pollefeyt, Open to Both Ways…? Johannine Perspectives on Judaism in the Light of Jewish-Christian Dialogue, in M. Labahn & K. Scholtissek & A. Strotmann (ed.), Israel und seine Heilstraditionen im vierten Evangelium. Festschrift für Johannes Beutler SJ zum 70. Geburtstag, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2004, p. 11-32. [Cf. IT85] (Online)

*30. D. Pollefeyt & M. Moyaert, Interreligieuze dialoog en/als toekomst van de theologie, in Tijdschrift voor theologie 42(4)(2002)348-354. (Online)

*26.   D. Pollefeyt, Eglise et synagogue après la Shoah. De la substitution à la réconciliation et la coopération, in Revue d’Histoire Ecclésiastique 95(3)(2000)570-594. (Online)

19C. D. Pollefeyt, Jews and Chris­tians after Auschwitz: From Substitu­tion to Interreligious Dialogue, in  D. Pollefeyt (ed.), Jews and Christians: Rivals or Part­ners for the Kingdom of God? In Search of An Alternative for the Chris­tian Theology of Substitution (Lou­vain Theological and Pasto­ral Monographs, 21), Leuven, Peeters, 1998, p. 10-37 (Online)

*19B. D. Pollefeyt, Introduction: in Search of an Alternative for the Theology of Substitution , in  D. Pollefeyt (ed.), Jews and Christians: Rivals or Part­ners for the Kingdom of God? In Search of An Alternative for the Chris­tian Theology of Substitution (Lou­vain Theological and Pasto­ral Monographs, 21), Leuven, Peeters, 1998, p. 1-9. [Review in Sidic 33(1)(2000)28-29]. (Online)

19A.  D. Pollefeyt (ed.), Jews and Christians: Rivals or Part­ners for the Kingdom of God? In Search of An Alternative for the Chris­tian Theology of Substitution (Lou­vain Theological and Pasto­ral Monographs, 21), Leuven, Peeters, 1998, 143 blz. (Online)

**17. D. Pollefeyt, Jewish-Christian Relations after Auschwitz: A Catholic Perspective, in N. Pecherskaya (ed.), Theology after Auschwitz and Its Correlation with Theology after the Gulag. Consequences and Conclusions, St. Petersburg, The St. Peterburg School of Religion and Philosophy, 1999, p. 93-110. (Online)

*2. D. Pollefeyt, De bijbel in het ecologisch debat: hinder­paal of wegwijzer? Een lezing van de joodse traditie in het spoor van Catherine Chalier, in Ter herkenning. Tijdschrift voor christenen en joden 22(3)(1994)168-180. (Online)

Boeken en artikels in andere wetenschappelijke tijdschiften

*43. D. Pollefeyt, Interreligieuze ontmoeting als uitdaging aan het christelijk zelfverstaan, in J. Haers, R. Michiels, T. Merrigan & P. De Mey (ed.), Volk van God en gemeenschap van de gelovigen: pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw. Aangeboden aan prof. Robrecht Michiels bij zijn emeritaat, Averbode, Altiora, 1999, 864 blz., p. 596-616. (Online)

38. R. Burggraeve & D. Pollefeyt, Ethiek als intimiteit met God? Christelijke ethiek in gesprek met joodse denkers (Ver­kenning & Bezinning. Een reeks geschriften over de verhou­ding van de Kerk en het Joodse Volk), ­Kampen, Kok, 1998, 136 blz. (Online)

*20. M. Ellis & D. Pollefeyt, Rabin’s Tainted Greatness. Een joodse visie op de moord op Rabin, in Ethische perspectieven 6(1)(1996)21-27. (Online)

Nieuw:

Nieuwe publicatie in Marriage, Families and Spiritualities (2023) on the Vatican 2022 document on education

Nieuwe publicatie in Journal of Empirical Theology (2022)

Nieuwe publicatie godsdienstpedagogiek in Religions

Nieuwe publicatie: Letter & Geest I

Projectresultaten Europees onderzoeksproject over deradicalisering (2021)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest II (2021)

Nieuwe publicatie joods-christelijke dialoog in BETL317_Pollefeyt (2020)

Nieuwe publicatie: International Journal of Practical Theology (2020)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest III (2020)

Nieuwe publicatie over art. 24 van de Belgische Grondwet (2020)

Nieuwe publicatie rond rond godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over de Katholieke dialoogschool (2020)

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course) (2019)

Monografie: Ethics and Theology after the Holocaust (2018): review (2021)

Sorteren:

Publicaties weergeven per thema:
-> Holocaust studies
-> Joods-christelijke dialoog
-> Vredesethiek
-> Godsdienstpedagogiek en -didactiek
-> Catechetiek
-> Identiteit van katholieke instellingen

-> Sleutelpublicaties

Zoeken:

Deel op Facebook: