Home » Publicaties » Identiteit van katholieke instellingen

Identiteit van katholieke instellingen

Boeken en artikels in internationale, gereviewde tijdschriften en reeksen

100. D. Pollefeyt, De katholieke dialoogschool. Een pedagogisch project, in In Dialoog (1), september – oktober 2016, p. 44-49. (Online)

99. J. Bouwens, J. Mettepenningen, D. Pollefeyt, Katholieke Dialoogschool. Eigentijds Tegendraads, Antwerpen, Halewijn, 2016.

98. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What does Catholic mean today?, in The Tablet, 13 februari 2016, p. s4-s5. (Online)

97. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Framing the identity of Catholic schools. Empirical methodology for quantitative research of the Catholic identity of an education institute, in Catholic Identity: Theological Foundations, Research Findings and Practical Implications, 2010, 193-211.

96. B. Reed & D. PollefeytSearching for Parish Engagement Scale (SPES). Een aanzet tot een empirische, contextuele en theologische lazing van de hedendaagse kerk, in Collationes 44 (3) 2014, 243-282.

91. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identity in Dialogue. Assessing and Enhancing Catholic School Identity. Research Methodology and Research Results in Catholic Schools in Victoria, Australia (Christian Religious Education and School Identity), Zürich – Berlin, LIT-Verlag, 2014. (Online)

**70. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Framing the Identity of Catholic Schools. Empirical Methodology for Quantitative Research on the Catholic Identity of an Education Institute, in International Studies in Catholic Education 2(2)(2010)193-210. (Online)

Boeken en artikels in andere wetenschappelijke tijdschiften

130. R. Gosselink & D. Pollefeyt, Vision and Policy Plan Education and Students 2014-2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015. (Online)

129. R. Gosselink & D. Pollefeyt, Visie en beleidsplan. Onderwijs en studenten 2014-2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015. (Online)

119. D. Pollfeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel II: Onderzoeksresultaten en VSKO identiteitsprofiel, s.l., 2014. (268 p.) (Online)

118. D. Pollfeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel I: Bijlagen, s.l., 2014. (Online)

111. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identiteit van scholen in beeld gebracht. Empirische methodologie voor kwantitatief onderzoek naar de katholieke identiteit van de onderwijsinstelling, in K. Vanspeybroeck & Cleays J. (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap, 2009, 44-60. (Online)

107. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Het perspectief van een onderzoeker en een theoloog, in P. Keersmaekers, M. van Kerkhoven & K. Vanspeybroeck (ed.), Dialoogschool in actie. Mag ik er voor u zijn, Antwerpen, Halewijn – VSKO – VVKHO, 2013, 49-60.

100. D. Pollefeyt, Wat is er wollig aan de christelijke traditie? in De Standaard, 23 maart 2011. (Online)

*99. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Tussen Leuven en Melbourne. Katholiek onderwijs in tijden van de-traditionalisering en pluralisering. Een inleiding in de Melbourne schaal, in K. Vanspeybroeck & J. Claeys (ed.), Waar zeg jij dat ik ben? Eigen-zinnig leraar-zijn in een katholieke school, Brussel, Licap, 2010, p. 78-87. (Online)

84B. Pollefeyt, D. & Bouwens, J., Identiteit van scholen in beeld gebracht. Empirische methodologie voor kwantitatief onderzoek naar de katholieke identiteit van een onderwijsinstelling, in Vanspeybroeck K. & Claeys J. (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap CVBA, 2009, 44-60 (Online).

Nieuw:

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course)

Zopas verschenen: Ethics and Theology after the Holocaust (Leuven, Peeters, 2018, 426 p.)

Sorteren:

Publicaties weergeven per thema:
-> Holocaust studies
-> Joods-christelijke dialoog
-> Vredesethiek
-> Godsdienstpedagogiek en -didactiek
-> Catechetiek
-> Identiteit van katholieke instellingen

-> Sleutelpublicaties

Zoeken:

Deel op Facebook: