Home » Publicaties » Identiteit van katholieke instellingen

Identiteit van katholieke instellingen

Boeken en artikels in internationale, gereviewde tijdschriften en reeksen

121. D. Pollefeyt, Book review of ‘On Education. Formation, Citizinship and the Lost Purpose of Learning’ (Reading Augustine), in Augustiniana: revue pour l’etude de Saint Augustin et de l’Ordre des Augustins 68(2)(2018)277-279.

120. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What does Catholic mean today?, in The Tablet, 13 February 2016, p. s4-s5.

119. R. Horner, D. Pollefeyt, J. Bouwens, T. Brown, C. Jacobs-Vandegeer, M-L. Heaney and M. Buchanan, Openness to Faith as a Disposition for Teachers in Catholic Schools, in International Journal of Practical Theology 24(2) (2020), 231-251 (online).

11.2 D. Pollefeyt & M. Richards, Catholic Dialogue Schools, Enhancing Catholic School Identity in Contemporary Contexts of Religious Pluralisation and Social and Individual Secularisation, in Ephemerides Theologicae Lovanienses 91(1) (2020) 77-113.

111. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Assessing and Enhancing Catholic School Identity: Towards a Recontextualising Catholic Dialogue School, in M. Badart & G. Vallée (CEEC) (ed.), Acts of the International Symposium, The Catholic School and the Intercultural and Interreligious Challenges, Brussel, CEEC. European Committee for Catholic Education (2019) 42-64.

104. L. Boeve, J. Mettepenningen & D. Pollefeyt, Liefde in tijden van katholieke dialoogschool, Antwerpen, Halewijn, 2017.

103. D. Pollefeyt, J. Bouwens & P. Vereecke, Katholieke dialoogschool. Wissel op de toekomst, Antwerpen, Halewijn, 2017.

100. D. Pollefeyt, De katholieke dialoogschool. Een pedagogisch project, in In Dialoog (1), september – oktober 2016, p. 44-49. (Online)

99. J. Bouwens, J. Mettepenningen, D. Pollefeyt, Katholieke Dialoogschool. Eigentijds Tegendraads, Antwerpen, Halewijn, 2016.

98. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What does Catholic mean today?, in The Tablet, 13 februari 2016, p. s4-s5. (Online)

97. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Framing the identity of Catholic schools. Empirical methodology for quantitative research of the Catholic identity of an education institute, in Catholic Identity: Theological Foundations, Research Findings and Practical Implications, 2010, 193-211.

96. B. Reed & D. PollefeytSearching for Parish Engagement Scale (SPES). Een aanzet tot een empirische, contextuele en theologische lazing van de hedendaagse kerk, in Collationes 44 (3) 2014, 243-282.

91. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identity in Dialogue. Assessing and Enhancing Catholic School Identity. Research Methodology and Research Results in Catholic Schools in Victoria, Australia (Christian Religious Education and School Identity), Zürich – Berlin, LIT-Verlag, 2014. (Online)

**70. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Framing the Identity of Catholic Schools. Empirical Methodology for Quantitative Research on the Catholic Identity of an Education Institute, in International Studies in Catholic Education 2(2)(2010)193-210. (Online)

Boeken en artikels in andere wetenschappelijke tijdschiften

141. D. Pollefeyt, Dé atheïst bestaat niet, in Tertio, 25 augustus 2021, p. 8-11. (online)

132. D. Pollefeyt, Kritische reflectie. Onderwijs KU Leuven, ter voorbereiding Instellingsreview KU Leuven, 2016.

130. R. Gosselink & D. Pollefeyt, Vision and Policy Plan Education and Students 2014-2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015. (Online)

129. R. Gosselink & D. Pollefeyt, Visie en beleidsplan. Onderwijs en studenten 2014-2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015. (Online)

119. D. Pollfeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel II: Onderzoeksresultaten en VSKO identiteitsprofiel, s.l., 2014. (268 p.) (Online)

118. D. Pollfeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel I: Bijlagen, s.l., 2014. (Online)

111. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identiteit van scholen in beeld gebracht. Empirische methodologie voor kwantitatief onderzoek naar de katholieke identiteit van de onderwijsinstelling, in K. Vanspeybroeck & Cleays J. (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap, 2009, 44-60. (Online)

107. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Het perspectief van een onderzoeker en een theoloog, in P. Keersmaekers, M. van Kerkhoven & K. Vanspeybroeck (ed.), Dialoogschool in actie. Mag ik er voor u zijn, Antwerpen, Halewijn – VSKO – VVKHO, 2013, 49-60.

100. D. Pollefeyt, Wat is er wollig aan de christelijke traditie? in De Standaard, 23 maart 2011. (Online)

*99. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Tussen Leuven en Melbourne. Katholiek onderwijs in tijden van de-traditionalisering en pluralisering. Een inleiding in de Melbourne schaal, in K. Vanspeybroeck & J. Claeys (ed.), Waar zeg jij dat ik ben? Eigen-zinnig leraar-zijn in een katholieke school, Brussel, Licap, 2010, p. 78-87. (Online)

84B. Pollefeyt, D. & Bouwens, J., Identiteit van scholen in beeld gebracht. Empirische methodologie voor kwantitatief onderzoek naar de katholieke identiteit van een onderwijsinstelling, in Vanspeybroeck K. & Claeys J. (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap CVBA, 2009, 44-60 (Online).

Nieuw:

Nieuwe publicatie in Marriage, Families and Spiritualities (2023) on the Vatican 2022 document on education

Nieuwe publicatie in Journal of Empirical Theology (2022)

Nieuwe publicatie godsdienstpedagogiek in Religions

Nieuwe publicatie: Letter & Geest I

Projectresultaten Europees onderzoeksproject over deradicalisering (2021)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest II (2021)

Nieuwe publicatie joods-christelijke dialoog in BETL317_Pollefeyt (2020)

Nieuwe publicatie: International Journal of Practical Theology (2020)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest III (2020)

Nieuwe publicatie over art. 24 van de Belgische Grondwet (2020)

Nieuwe publicatie rond rond godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over de Katholieke dialoogschool (2020)

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course) (2019)

Monografie: Ethics and Theology after the Holocaust (2018): review (2021)

Sorteren:

Publicaties weergeven per thema:
-> Holocaust studies
-> Joods-christelijke dialoog
-> Vredesethiek
-> Godsdienstpedagogiek en -didactiek
-> Catechetiek
-> Identiteit van katholieke instellingen

-> Sleutelpublicaties

Zoeken:

Deel op Facebook: