Home » Publicaties » Godsdienstpedagogiek en -didactiek

Godsdienstpedagogiek en -didactiek

Boeken en artikels in internationale, gereviewde tijdschriften en reeksen

124. D. Pollefeyt, Teaching the Unteachable or Why Too Much Good is Bad. Religious Education in Catholic Schools Today, in Religions 12(10) (2021), (reference) (online).

122. D. Pollefeyt & O. Sultan, EDUC8 – Educate to Build Resilience Project Can Contribute to Countering Radicalization and Polarization, in Horizon Insights 4(3) (2021), 1-7. (online)

118. D. Pollefeyt & M. Richards, The Living Art of Religious Education: a Paradigm of Hermeneutics and Dialogue for RE at Faith Schools Today, in British Journal of Religious Education 41(3) (2020) 313-324 (online).

116. D. Pollefeyt, Artikel 24 van de Belgische Grondwet en de blijvende waarde van de huidige levensbeschouwelijke vakken. Een antwoord aan Patrick Loobuyck of de analyse van een ideologisch construct, in TORB 5 (2019-2020), 421-430 (online).

115. D. Pollefeyt, Religious Education as Opening the Hermeneutical Space, in Journal of Religious Education (2020), https://doi.org/10.1007/s40839-020-00105-7 (online).

114. D. Pollefeyt, Hermeneutical Learning in Religious Education, in Journal of Religious Education, 2020, https://doi.org/10.1007/s40839-020-00090-x.

113. D. Pollefeyt, Hermeneutisch leren in het vak godsdienst, in M. Van Dijk-Groeneboer et al. (ed.), Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing & Religie, Leven leren vanuit je wortels, online uitgave, 2020, 541 blz, p. 187-200.

105. D. Pollefeyt, Meer dan een museumcatalogus. De bijdrage van de levensbeschouwelijke vakken aan de kunst van het vredevol samenleven, in Collationes 47(3) (2017), 271-288.

90. H. Derroitte, G. Meyer, D. Pollefeyt,  & B. Roebben, Religious Education at Schools in Belgium, in M. Rothgangel, R. Jackson & M. Jäggle (eds.), Religious Education at Schools in Europe. Volume 2: Western Europe, Vienna, Vienna University Press, 2014, 43-63. (Online)

89. D. Pollefeyt, Thomas. Godsdienstonderwijs op het Internet, in Collationes 44 (1) 2014, 87-94. (Online)

88. D. Pollefeyt, K. Krysinska, K. De Roover, J. Bouwens, E. Ceulemans, J. Corveleyn, J. Dezutter, B. Duriez & D. Hutsebaut, Measuring Religious Attitudes in Secularised Western European Context. A Psychometric Analysis of the Post-Critical Belief Scale, in International Journal for the Psychology of Religion 24 (1) 2014 (forthcoming)

77. R. Henckens, D. Pollefeyt, D. Hutsebaut, J. Maex, E. De Boeck, Geloof in kinderen? Levensbeschouwelijke groei bij kinderen in kaart gebracht. Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en hun leerlingen in de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs (Instrumenta Theologica), Leuven, Peeters, 2011. (Online)

68B. A. Dillen & D. Pollefeyt, Children’s Studies and Theology: An Hermeneutics of Complexity, in A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), Children’s Voices. Children’s Perspectives in Ethics, Theology and Religious Education (betl, 230),Leuven, Peeters, 2009, p. 1-14. (Online)

**68A. A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), Children’s Voices. Children’s Perspectives in Ethics, Theology and Religious Education (betl, 230), Leuven, Peeters, 2009. (Online)

**65. H. Lombaerts & D. Pollefeyt, Pensées neuves sur le cours de religion (collection Haubans, 3), Brussel, Lumen Vitae, 2009, 112 p. (Online)

63. D. Pollefeyt, Belgium: the Hermeneutic-communicative Model: a Feasible Option?, in H.-G. Ziebertz & U. Riegel (ed.), How Teachers in Europe Teach Religion. An International Empirical Study in 16 Countries (International Practical Theology, 12), Berlijn, lit Verlag, 2009, p. 31-43.  (Online)

*62. D. Pollefeyt, Difference Matters. A Hermeneutic-Communicative Concept of Didactics of Religion in a European Multi-Religious Context, in Journal of Religion Education 56(1)(2008)9-17. (Online)

*56. M. Moyaert & D. Pollefeyt, Leren aan de werkelijkheid: naar een vruchtbaar gesprek tussen theologie en religiestudies, in M. Lamberigts & L. Kenis (ed.), Quo vadis theologia? Theologie en religiewetenschap in Leuven, Antwerpen, Halewijn, 2008, p. 69-84. (Online)

54B. D. Pollefeyt, Religious Education and the Opportunities and Challenges of Interreligious Learning, in D. Pollefeyt (ed.), Interreligious Learning (betl, 201), Leuven, Peeters, 2007, 340 p., p. xi-xxv. (Online)

54A. D. Pollefeyt (ed.), Interreligious Learning (betl, 201), Leuven, Peeters, 2007, 340 p. (Online)

52. D. Pollefeyt, Fonder la vie entre source et horizon, in A. Join-Lambert (ed.), Enseignement de la religion et expérience spirituelle (la collection Haubans, 2), Brussel, Lumen Vitae, 2007, p. 33-62. [= IT 69] (Online)

50. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Wie zeggen de films dat Ik ben? Jezusfilms als actuele uitdagingen tot geloofscommunicatie rond Jezus’leven, lijden en sterven, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 36(1)(2006)31-64. (Online)

45. D. Pollefeyt & R. Bieringer, The Role of the Bible in Religious Education Reconsidered Risks and Challenges in Teaching the Bible, in International Journal of Practical Theology 9(1)(2005)117-139. [Cf. IT86] (Online)

*43. A. Dillen & D. Pollefeyt, Family Education and Adolescents’ Approaches to Religion, in Journal of Empirical Theology 18(2)(2005)205-234. (Online)

40C. H. Lombaerts & D. Pollefeyt, The Emergence of Hermeneutics in Religious Education Theories: An Overview, in H. Lombaerts & D. Pollefeyt (ed.), Hermeneutics and Religious Education (betl, 180), Leuven, Peeters, 2004, p. 3-53. (Online)

40B. H. Lombaerts & D. Pollefeyt, Foreword, in H. Lombaerts & D. Pollefeyt (ed.), Hermeneutics and Religious Education (betl, 180), Leuven, Peeters, 2004, p. 1-6. (Online)

40A. H. Lombaerts & D. Pollefeyt (ed.), Hermeneutics and Religious Education (betl, 180), Leuven, Peeters, 2004, 427 p. (Online)

37. D. Pollefeyt & D. Hutsebaut & H. Lombaerts & M. De Vlieger & A. Dillen & J. Maex & W. Smit, Godsdienstonderwijs uitgedaagd. Jongeren en (inter)levensbeschouwelijke vorming in gezin en onderwijs. Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en leerlingen van de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen (Instrumenta Theologica, 26), Leuven, 2004, isbn 90-429-1473-4, 552 blz. (Online)

36. R. Bieringer & D. Pollefeyt, L’avenir de la Bible. Risques et possibilités pour l’education biblique, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie, 65(4)(2004)393-416. (Online)

32. D. Pollefeyt, M. De Vlieger & W. Smit, Interreligious Education: Beyond Mono- and Multi-Religious Learning?, in J. Lasonen & L. Lestinen (ed.), Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace, Jyväskuylä, University Press of Jyväskylä, 2003, isbn 951-39-1531-X. (Online)

*6. D. Pollefeyt, Tussen veilige geborgenheid en gevaarlijke troost. Kansen en risico’s van de groep voor de ontwikkeling van het individu, in Groepspsychotherapie. Tijdschrift van de Nederlandse vereniging voor groepspsychotherapie 31(1)(1997)12-19. (Online)

Boeken en artikels in andere wetenschappelijke tijdschiften

140. D. Pollefeyt & J. Hendrickx, Letter & Geest. Christelijke ingrediënten voor actueel godsdienstonderwijs. Deel I: eerste graad secundair onderwijs, Antwerpen, Halewijn, 2021.

139. D. Pollefeyt & J. Hendrickx, Letter & Geest. Christelijke ingrediënten voor actueel godsdienstonderwijs. Deel II: tweede graad secundair onderwijs, Antwerpen, Halewijn, 2021.

138. D. Pollefeyt & J. Hendrickx, Letter & Geest. Christelijke ingrediënten voor actueel godsdienstonderwijs. Deel III: derde graad secundair onderwijs, Antwerpen, Halewijn, 2020, 280 blz.

137. D. Pollefeyt, Stoutmoedig geloof, in E. Vromman, Passie en twijfel, het geloof van een godsdienstleerkracht, Antwerpen, Halewijn, 2020, p.115-119.

134. D. Pollefeyt & H. Van Renterghem, Leerplan rooms-katholieke godsdienst: de ontdekking van de binnenkant. Het vak rooms-katholieke godsdienst vandaag, in C. Van Kerckhove, K. De Maegd, F. Stappaerts, P. Dalkiran & J. Van Poucke, Hebben ze zin? Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs, Antwerpen & Apeldoorn, 2019, p. 57-62.

133. D. Pollefeyt, Ook nieuwe missionarissen hebben kritische theologie nodig, in De Standaard, 3 maart 2017.

131. D. Pollefeyt, Bijbeldidactiek.be, in Narthex 15 (4) 2015, 87-68.

128. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Inleiding, in D. Pollefeyt & E. De Boeck, Anders kijken. Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs vandaag, Thomas, KU Leuven, 2015 (ebook), 5-7.

127. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Anders kijken. Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs vandaag, Thomas, KU Leuven, 2015 (ebook).

126. D. Pollefeyt, et al. (ed.), Land in zicht 3B Leerwerkboek, Mechelen, Plantyn, 2012, 116 blz.

125. D. Pollefeyt, et al. (ed.), Land in zicht 3A Leerwerkboek, Mechelen, Plantyn, 2011, 112 blz.

124. D. Pollefeyt, et al. (ed.), Land in zicht 2B Leerwerkboek, Mechelen, Plantyn, 2012, 100 blz.

123. D. Pollefeyt, et al. (ed.), Land in zicht 2A Leerwerkboek, Mechelen, Plantyn, 2011, 97 blz.

122. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht Leerwerkboek 6, Mechelen, Plantyn, 2014. (Online)

121. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht Leerwerkboek 5, Mechelen, Plantyn, 2014. (Online)

120. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht Leerwerkboek 4, Mechelen, Plantyn, 2014. (Online)

117. D. Pollefeyt, Tussen verleiding en weerstand. Over de consumptie van teksten, in X., Vriendschap in een boek, Herent, Peeters, 133-140, 2014. (Online)

116. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht 6B, Mechelen, Plantyn, 2014.

115. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht 6A, Mechelen, Plantyn, 2014.

114. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht 5B, Mechelen, Plantyn, 2014.

113. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht 5A, Mechelen, Plantyn, 2014.

112. D. Pollefeyt, Met stille maar diepe glans. Afscheid van professor Lambert Leijssen, in Areopaag 2013, 106-108. (Online)

110. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht 4B, Mechelen, Plantyn, 2013. (Online)

109. D. Pollefeyt, et al., Land in Zicht 4A, Mechelen, Plantyn, 2013. (Online)

108. D. Pollefeyt, et al., Zelfevaluatierapport Onderwijs. Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, 2013.

106. D. Pollefeyt, Luister van het leven. Hedendaags hermeneutisch-communicatief godsdienstonderwijs, in Narthex 13 (1) 2013,62-68.

105. D. Pollefeyt, et. al., Caleidoscoop 3. Leerboek Godsdienst ASO. Handboek en Werkboek, Mechelen, Plantyn, 2012.

104. D. Pollefeyt, et. al., Caleidoscoop 2. Handboek en Werkboek, Mechelen, Plantyn, 2011. (Online)

101C. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel, Renovatie, innovatie, transformatie. De dynamiek van traditie(s) in context, in D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie (Nikè 58), Leuven – Den Haag, Acco, 2011, p. 397-407. (Online)

101B. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel, Inspirerende figuren in religieuze tradities, in D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie (Nikè 58), Leuven – Den Haag, Acco, 2011, p. 9-42. (Online)

*97. D. Pollefeyt et al. (ed.), Caleidoscoop 1. Leerboek godsdienst A-stroom, Mechelen, Plantyn, 2010. (Online)

*96. D. Pollefeyt et al. (ed.), Caleidoscoop 1. Werkboek godsdienst A-stroom, Mechelen, Plantyn, 2010. (Online)

95. D. Pollefeyt et al. (ed.), Land in zicht. Handleiding 1A. Godsdienst voor het basisonderwijs, Mechelen, Plantyn, 2010, 232 blz. (Online)

94. D. Pollefeyt et al. (ed.), Land in zicht. Leerwerkboek 1A. Godsdienst voor het basisonderwijs, Mechelen, Plantyn, 2010, 80 blz. (Online)

**93. R. Bieringer & D. Pollefeyt, Lijden en zingeving. Jezusfilms en hun interpretatie van Jezus’ Lijden, in R. Bieringer (ed.), Dialoog en participatie. Over hedendaagse uitdagingen van het Christelijk geloof, Leuven-Den Haag, Acco, 2010, p. 109-126. (Online)

87B. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters (Niké-Reeks, 56), Leuven-Den Haag, Acco, 2010, p. 7-12. (Online)

87A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters, (Niké-Reeks, 56), Leuven-Den Haag, Acco, 2010, 150 p. (Online)

89. D. Pollefeyt et al. (ed.), Caleidoscoop 4. Leerboek Godsdienst 4 ASO, Mechelen, Plantyn, 2009. (Online)

88. D. Pollefeyt et al. (ed.), Caleidoscoop 4. Handleiding Godsdienst 4 ASO, Mechelen, Plantyn, 2009. (Online)

86. D. Pollefeyt, Hoe aan onze (klein)kinderen uitleggen dat Sinterklaas (niet) bestaat? Over levensbeschouwelijke en religieuze maturiteit, in H-Ogelijn Tijdschrift 17(1)(2009)31-35. (Online)

*84. D. Pollefeyt et al. (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap, 2009, 60 p.  (Online)

83. D. Pollefeyt & E. De Bruyne & L. Rogge, Caleidoscoop 6. Leerboek Godsdienst 6 ASO, Mechelen, Wolters-Plantyn, 2008, 175 p. (Online)

82. D. Pollefeyt & E. De Bruyne & L. Rogge, Caleidoscoop 6. Handleiding Godsdienst 6 ASO, Mechelen, Plantyn, 2008, 500 p. (Online)

80. D. Pollefeyt & E. De Bruyne & L. Rogge, Caleidoscoop 5. Leerboek Godsdienst 5 ASO, Mechelen, Wolters-Plantyn, 2007, 176 p. (Online)

79. D. Pollefeyt & E. De Bruyne & L. Rogge, Caleidoscoop 5. Handleiding Godsdienst 5 ASO, Mechelen, Wolters-Plantyn, 2007, 612 p. (Online)

77. D. Pollefeyt, Het hermeneutisch-communicatief model van het godsdienstonderwijs, in Oriëntaties voor de parochiepastoraal 1(2007)4-9. (Online)

75B. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Niet los van God. Inleiding, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Niet los van God ? Geloof en wetenschap, Leuven, Acco, 2007, 359 p., p. 9-16. (Online)

75A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Niet los van God ? Geloof en wetenschap, Leuven, Acco, 2007, 359 p. (Online)

74. D. Pollefeyt, Hermeneutisch-communicatief godsdienstonderwijs in een notendop in Catechetische Service, 34 (2007) nr. 3, 14-16. (Online)

69. D. Pollefeyt & J. Verkoyen, myThomas: logboek voor leerlingen. Een handleiding, in Catechetische service 33(2)(2005)10-16. (Online)

68. D. Pollefeyt, Uittocht en utopie. Een godsdienstpedagogiek voor een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke wereld, in L. Braeckmans (ed.), Tussen, uittocht, zingeving en utopie. Beschouwingen bij het schoolvak godsdienst, Tielt, LannooCampus, 2005, p. 39-67. (Online)

65. D. Pollefeyt, Het leven doorgeven. Religieuze traditie in de katholieke godsdienstpedagogiek. Ontwikkelingen en toekomstperspectieven, in H. van Crombrugge & W. Meijer (ed.), Pedagogiek en traditie. Opvoeding en religie, Tielt, LannooCampus, 2004, p. 133-149. (Online)

62. M. Moyaert & D. Pollefeyt, De pedagogie tussen maakbaarheid en verbeelding, in Ethische perspectieven 14(2004)87-93. (Online)

52.  J. Haers, D. Pollefeyt & J. Hennion, Ontwikkeling van een geïntegreerd begeleid zelfstudiepakket voor de vakken Vraagstukken godsdienst-wetenschappen’ aan de K.U.Leuven, in Instrumenten voor begeleide zelfstudie (H-ogelijn Cahier), Leuven, Acco, 2000, p. 73-91. (Online)

Nieuw:

Nieuwe publicatie in Marriage, Families and Spiritualities (2023) on the Vatican 2022 document on education

Nieuwe publicatie in Journal of Empirical Theology (2022)

Nieuwe publicatie godsdienstpedagogiek in Religions

Nieuwe publicatie: Letter & Geest I

Projectresultaten Europees onderzoeksproject over deradicalisering (2021)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest II (2021)

Nieuwe publicatie joods-christelijke dialoog in BETL317_Pollefeyt (2020)

Nieuwe publicatie: International Journal of Practical Theology (2020)

Nieuwe publicatie: Letter & Geest III (2020)

Nieuwe publicatie over art. 24 van de Belgische Grondwet (2020)

Nieuwe publicatie rond rond godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over godsdienstpedagogiek (2020)

Nieuwe publicatie over de Katholieke dialoogschool (2020)

Mijn eerste MOOC (Massive Open Online Course) (2019)

Monografie: Ethics and Theology after the Holocaust (2018): review (2021)

Sorteren:

Publicaties weergeven per thema:
-> Holocaust studies
-> Joods-christelijke dialoog
-> Vredesethiek
-> Godsdienstpedagogiek en -didactiek
-> Catechetiek
-> Identiteit van katholieke instellingen

-> Sleutelpublicaties

Zoeken:

Deel op Facebook: