Home » Publications » Identity of Catholic Institutions

Identity of Catholic Institutions

IT Publications

121. D. Pollefeyt, Book review of ‘On Education. Formation, Citizinship and the Lost Purpose of Learning’ (Reading Augustine), in Augustiniana: revue pour l’etude de Saint Augustin et de l’Ordre des Augustins 68(2)(2018)277-279.

120. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What does Catholic mean today?, in The Tablet, 13 February 2016, p. s4-s5.

119. R. Horner, D. Pollefeyt, J. Bouwens, T. Brown, C. Jacobs-Vandegeer, M-L. Heaney and M. Buchanan, Openness to Faith as a Disposition for Teachers in Catholic Schools, in International Journal of Practical Theology 24(2) (2020), 231-251 (online).

11.2 D. Pollefeyt & M. Richards, Catholic Dialogue Schools, Enhancing Catholic School Identity in Contemporary Contexts of Religious Pluralisation and Social and Individual Secularisation, in Ephemerides Theologicae Lovanienses 91(1) (2020) 77-113.

111. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Assessing and Enhancing Catholic School Identity: Towards a Recontextualising Catholic Dialogue School, in M. Badart & G. Vallée (CEEC) (ed.), Acts of the International Symposium, The Catholic School and the Intercultural and Interreligious Challenges, Brussel, CEEC. European Committee for Catholic Education (2019) 42-64.

104. L. Boeve, J. Mettepenningen & D. Pollefeyt, Liefde in tijden van katholieke dialoogschool, Antwerpen, Halewijn, 2017.

103. D. Pollefeyt, J. Bouwens & P. Vereecke, Katholieke dialoogschool. Wissel op de toekomst, Antwerpen, Halewijn, 2017.

100. D. Pollefeyt, De katholieke dialoogschool. Een pedagogisch project, in In Dialoog (1), september – oktober 2016, p. 44-49. (Online)

99. J. Bouwens, J. Mettepenningen, D. Pollefeyt, Katholieke Dialoogschool. Eigentijds Tegendraads, Antwerpen, Halewijn, 2016.

98. D. Pollefeyt & J. Bouwens, What does Catholic mean today?, in The Tablet, 13 februari 2016, p. s4-s5. (Online)

97. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Framing the identity of Catholic schools. Empirical methodology for quantitative research of the Catholic identity of an education institute, in Catholic Identity: Theological Foundations, Research Findings and Practical Implications, 2010, 193-211.

96. B. Reed & D. PollefeytSearching for Parish Engagement Scale (SPES). Een aanzet tot een empirische, contextuele en theologische lazing van de hedendaagse kerk, in Collationes 44 (3) 2014, 243-282.

91. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identity in Dialogue. Assessing and Enhancing Catholic School Identity. Research Methodology and Research Results in Catholic Schools in Victoria, Australia (Christian Religious Education and School Identity), Zürich – Berlin, LIT-Verlag, 2014. (Online)

**70. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Framing the Identity of Catholic Schools. Empirical Methodology for Quantitative Research on the Catholic Identity of an Education Institute, in International Studies in Catholic Education 2(2)(2010)193-210. (Online)

AT Publications

132. D. Pollefeyt, Kritische reflectie. Onderwijs KU Leuven, ter voorbereiding Instellingsreview KU Leuven, 2016.

130. R. Gosselink & D. Pollefeyt, Vision and Policy Plan Education and Students 2014-2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015. (Online)

129. R. Gosselink & D. Pollefeyt, Visie en beleidsplan. Onderwijs en studenten 2014-2017, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2015. (Online)

119. D. Pollfeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel II: Onderzoeksresultaten en VSKO identiteitsprofiel, s.l., 2014. (268 p.) (Online)

118. D. Pollfeyt, J. Bouwens & B. Slechten, Onderzoeksrapport katholieke schoolidentiteit in Vlaanderen en het VSKO. Deel I: Bijlagen, s.l., 2014. (Online)

111. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Identiteit van scholen in beeld gebracht. Empirische methodologie voor kwantitatief onderzoek naar de katholieke identiteit van de onderwijsinstelling, in K. Vanspeybroeck & Cleays J. (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap, 2009, 44-60. (Online)

107. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Het perspectief van een onderzoeker en een theoloog, in P. Keersmaekers, M. van Kerkhoven & K. Vanspeybroeck (ed.), Dialoogschool in actie. Mag ik er voor u zijn, Antwerpen, Halewijn – VSKO – VVKHO, 2013, 49-60.

100. D. Pollefeyt, Wat is er wollig aan de christelijke traditie? in De Standaard, 23 maart 2011. (Online)

*99. D. Pollefeyt & J. Bouwens, Tussen Leuven en Melbourne. Katholiek onderwijs in tijden van de-traditionalisering en pluralisering. Een inleiding in de Melbourne schaal, in K. Vanspeybroeck & J. Claeys (ed.), Waar zeg jij dat ik ben? Eigen-zinnig leraar-zijn in een katholieke school, Brussel, Licap, 2010, p. 78-87. (Online)

84B. Pollefeyt, D. & Bouwens, J., Identiteit van scholen in beeld gebracht. Empirische methodologie voor kwantitatief onderzoek naar de katholieke identiteit van een onderwijsinstelling, in Vanspeybroeck K. & Claeys J. (ed.), Identiteit in diversiteit. Inspiratie voor katholieke lerarenopleidingen, Brussel, Licap CVBA, 2009, 44-60 (Online).