Home » Publications » Catechetics

Catechetics

IT Publications

123. D. Pollefeyt, B. Willemen, ’Het leven van Jezus Christus aanbieden’. De pedagogie van begeleiding in het nieuwe Directorium voor de Catechese (2020) in het licht van de teksten van paus Franciscus, in Collationes 51 (2021), 451-467. (online)

84a. D. POLLEFEYT & R. BIERINGER, Prologue. Wrestling with the Jewish Paul, in D. POLLEFEYT & R. BIERINGER (ed.), Paul and Judaism. Crosscurrents in Pauline Exegesis and the Study of Jewish-Christian Relations (Library of New Testament Studies 463), London – New York, T&T Clark, 2012, p. 1-14 (online).

82. A. Dillen & D. Pollefeyt, Catechesis Inside Out. A Hermeneutical Model for Catechesis in Parishes, in The Person and the Challenges 1 (1) 2011, 151-177. (Online)

79.  A. Dillen, T. Knieps, P. De Mey, D. Pollefeyt & M. Steen, Vitale kerkgemeenschappen ter plaatse. Reflecties over christelijke gemeenschap, lokaliteit en leiderschap, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal, 2011. (Online)

**/**66. D. Pollefeyt, Kwetsbaar voor goed en kwaad. Een katholieke, ethische en pastorale visie op het menselijk kwaad, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 39(4)(2009)449-464. (Online)

**64 D. Pollefeyt, Onzichtbare boodschappen: (jeugd)literatuur als inspiratie en uitdaging aan de theologie. In gesprek met Cyriel Verleyens jeugdroman De boodschap van de onzichtbare, in D. de Geest, A. Masschelein & J. Baeten (ed.), Eeuwige jeugd. Boeken voor Rita Ghesquière, Leuven, Peeters, 2009, p. 89-95. (Online)

**/*58. D. Pollefeyt, The Difference of Alterity. A Religious Pedagogy for an Interreligious and Interideological World, in J. De Tavernier et al. (ed.), Responsibility, God and Society. Festschrift Roger Burggraeve (betl, 217), Leuven, Peeters, 2008, p. 305-330. [= IT 63] (Online)

49. A. Dillen & D. Pollefeyt, Der verlorene Vater? Menschliche und göttliche Vaterschaft in der Spannung zwischen Gerechtigkeit und Bamrherzigkeit, in Intams Review 12(2)(2006)199-213. (Online)

47. D. Pollefeyt, Newcomers at the Source. When Youngsters Listen to the Church on the Future of Youth Ministry, in Bulletin European Society for Catholic Theology 16(2)(2005)48-59. (Online)

46. A. Dillen & D. Pollefeyt, La place du constructivisme dans la catéchèse contemporaine, in Lumen Vitae. Revue internationale de catéchèse et de pastorale 60(3)(2005)261-278. (Online)

35. D. Pollefeyt & A. Dillen, Parochiecatechese: catechese binnenstebuiten. Uitdagingen voor de parochiecatechese anno 2004, in Collationes. Tijdschrift voor theologie en pastoraal 34(3)(2004)227-252. (Online)

24. J. Haers & D. Pollefeyt & J. Hennion, An Integrated, Web-Supported Self-Study Programm for the Courses Topics in Religious Studies at all the Faculties of the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium in D. Hardy (ed.), Wiring the Ivory Tower. Linking Universities across Europe. Proceedings of the EADTU Millennium Conference from 28 to 30 September 2000, Paris, Heerlen, eadtu, 2001, p. 256-260. (Online)

*12.  D. Pollefeyt, Intimiteit in de pastoraal. Ethische kanttekeningen bij het gebruik van macht binnen de pastorale begeleiding, in Collationes. Tijdschrift voor theo­logie en pastoraal 28(1998)227-245. (Online)

AT Publications

131. D. Pollefeyt, Bijbeldidactiek.be, in Narthex 15 (4) 2015, 87-68.

103B. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag, Leuven- Den Haag, Acco, 2012, 7-12 (Online)

103A. D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag, Leuven- Den Haag, Acco, 2012.

101C. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel, Renovatie, innovatie, transformatie. De dynamiek van traditie(s) in context, in D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie (Nikè 58), Leuven – Den Haag, Acco, 2011, p. 397-407. (Online)

101A. D. Pollefeyt, A. Dupont & H. Debel (ed.), Als gist in het deeg. Uitdagende stemmen voor geloofscommunicatie (Nikè 58), Leuven – Den Haag, Acco, 2011. (Online)

**92. R. Bieringer & D. Pollefeyt, De Bijbel, een heilig boek?, in R. Bieringer (ed.), Dialoog en participatie. Over hedendaagse uitdagingen van het Christelijk geloof, Leuven-Den Haag, Acco, 2010, p. 33-54. (Online)

**90. A. Dillen & D. Pollefeyt, Ga nu allen in vrede! Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten (in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen), Leuven, Davidsfonds, 2010, 156 p. (Online)

85B. D. Pollefeyt, Wanneer catechese tot volwassenheid komt, in D. Pollefeyt (ed.), Als catechese tot volwassenheid komt (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 10), Antwerpen, Halewijn, 2009, 275 p., p. 5-16. (Online)

85A. D. Pollefeyt (ed.), Als catechese tot volwassenheid komt (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 10), Antwerpen, Halewijn, 2009, 275 p. (Online)

81B. D. Pollefeyt & E. De Boeck, Wanneer de werkelijkheid transparant wordt, in D. Pollefeyt & E. De Boeck (ed.), Daad-werkelijk. Rituelen en zegeningen vandaag (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 8), Antwerpen, Halewijn, 2008, 171 p., p. 5-9. (Online)

81A. D. Pollefeyt & E. De Boeck  (ed.), Daad-werkelijk. Rituelen en zegeningen vandaag (Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie, 8), Antwerpen, Halewijn, 2008, 171 p. (Online)

78. D. Pollefeyt, Conflicthantering in pastoraal-theologisch perspectief, in Nova et vetera. Tijdschrift voor algemeen onderwijs en opvoeding 85(1-2)(2007)4-10. (Online)

76. D. Pollefeyt, Verweven verhalen, in J. Agten et al. (ed.), Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk, Antwerpen, Garant, 2007, p. 9-13. (Online)

72B. A. Dillen & D. Pollefeyt, Een caleidoscoop van de sacrale verlangens van mensen vandaag. Uitdagingen voor theologie, pastoraal en onderwijs, in A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een ‘sacraal reveil’ (Nikè-reeks, 51), Leuven, Acco, 2006, p. 9-24. (Online)

72A. A. Dillen & D. Pollefeyt (ed.), God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een ‘sacraal reveil’ (Nikè-reeks, 51), Leuven, Acco, 2006, 534 p. (isbn: 90-334-6239-7). (Online)

70. A. Dillen & D. Pollefeyt, Vergeving in het ziekenhuis: een praktisch-theologische benadering, in L. Leijssen (ed.), Christelijke initiatie en de liturgie. Hulde aan professor dr. Jozef Lamberts bij zijn emeritaat (Nikè-reeks, 52), Leuven, Acco, 2006, p. 333-346. (Online)

63. D. Pollefeyt, Catechese binnenstebuiten. Uitdagingen voor de parochiecatechese anno 2004, in AanZet, Contactblad voor catechetisten en jongerenbegeleiders 3 (2004) nr. 2, 3-6. (Online)

61. D. Pollefeyt & R. Bieringer, De toekomst van de bijbel. Bijbelmoeheid: oorzaken en mogelijke remedies, in J. De Tavernier (ed.), De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven?, Leuven, Acco, 2004, p. 19-47. [Bespreking van de toespraak in Kerk en leven van 4 december 2002, p. 14 onder de titel E. De Smet, Bijbel is geen kinderboek. Hindernissen maken mensen bijbelmoe]. (Online)

60B. I. Cornu & D. Pollefeyt, Religieus opvoeden tussen openheid en geslotenheid. Bijbels geloof in een Babelse wereld, in D. Pollefeyt (ed.), Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 49), Leuven – Leusden, Acco, 2003, 222 p., p. 45-65. (Online)

60A. D. Pollefeyt (ed.), Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 49), Leuven – Leusden, Acco, 2003, 222 p. [Bespreking door E. De Smet, Uitdaging. De godsdienstles, in Kerk en leven van 2 april 2003, p. 14]. (Online)

50. D. Pollefeyt, Spiritualiteit tussen hemel en aarde. Pleidooi voor een spiritualiteit van het midden, in Duet. Driemaandelijks tijdschrift 16(4)(1997)169-179 [tevens opgenomen in Nieuwsbrief Alumni Theologie 9(1)(2000)13-15]. (Online)

48. J. Bulckens, T. Dehaene, D. Pollefeyt, A. Vandenhoeck & C. Waegeman, Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen, Averbode, Altiora, 2000, 588 blz. (Online)

15C. D. Pollefeyt, De holocaust in het godsdienstonderricht, in D. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Gods­dien­stige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cul­tuur (Nikè-reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amers­foort, Acco, 1995, 291 blz., p. 191-246. (Online)

15B. D. Pollefeyt & J. Bulckens, Woord vooraf, in D. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Gods­dien­stige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cul­tuur (Nikè-reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amers­foort, Acco, 1995, 291 blz., p. 7-8. (Online)

15A. D. Pollefeyt & J. Bulckens (ed.), Niet lijdzaam toezien! Over de verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur (Nikè-Reeks: theologische, liturgische en pastorale publikaties, 34), Leuven & Amersfoort, Acco, 1995, 291 blz. [Recensies in De Bazuin 78(38)(1995)15; Godsdienst en maatschappij 17(5)(1995)21; Standaard der Letteren van donderdag 30 november 1995, p. 20; Verbum 63(1-2)(1995)30 & 63(4-5)(1995)102-103; Collationes 25(4)(1995)442-443; J. Quaijtaal, Niet lijdzaam toezien! Verwerking van lijden, in Berichten. Vereniging van docenten levensbeschouwing 202(1997)3-5]. (Online)

New publication in Marriage, Families, Spirituality (2023) on the 2022 Vatican document on education

New publicaton in Journal of Empirical Theology (2022)

New publication on religious education (2021)

New research project on deradicalisation (2021)

New publication on Jewish-Christian dialogue: BETL317 (2020)

New publication on Catholic Schools: International Journal of Practical Theology (2020)

New publication on religious education (2020)

New publication on religious education (2020)

New publication on the Catholic Dialogue School (2020)

My first MOOC (2019)

Ethics and Theology after the Holocaust (2018): review (2021)

Sort:

Sort publications by theme:
-> Holocaust Studies
-> Jewish Christian Dialogue
-> Peace Ethics
-> Religious Education and Didactics
-> Catechetics
-> Identity of Catholic Institutions

Sort by:
-> Key Publications
-> English Publications only

Share on Facebook: